Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου

Έχοντας υπόψη:

 • Τις αριθ. 111/2020 και 125/2020  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
 • Το αριθ. πρωτ.43077/25.6.2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου

Προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων,  καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής, στις παρακάτω θέσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 1. Παραλία Αυλώνα χώρο εκτάσεως 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 3.200,00€ (6,40€/τμ χ 500τμ)
 2. Παραλία Αυλώνα χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 876,80€
 3. Παραλία Πλατύ χώρο εκτάσεως 500τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 4.000,00€ (8€/τμ χ 500τμ)
 4. Παραλία Πλατύ χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 896,00€
 5. Παραλία Ρηχά Νερά χώρο εκτάσεως 50τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμής εκκίνησης 1.120,00€
 6. Παραλία Καρβουνόλακας –Αι Γιάννη Κάσπακα χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448,00€
 7. Παραλία Καρβουνόλακας- Αι Γιάννη Κάσπακα χώρο εκτάσεως 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 800,00€ (4€/τμ χ 200τμ)
 8. Παραλία Θάνους (Θέση 1) χώρο εκτάσεως 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 4.000,00€ (8€/τμ χ 500τμ)
 9. Παραλία Θάνους (θέση 2) χώρο εκτάσεως 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 4.000,00€ (8€/τμ χ 500τμ)
 10. Παραλία Θάνους (θέση 3) χώρο εκτάσεως 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 4.000,00€ (8€/τμ χ 500τμ)
 11. Παραλία Θάνους (θέση 4) χώρο εκτάσεως 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 4.000,00€ (8€/τμ χ

500τμ)

 1. Παραλία Θάνους (θέση 5) χώρο εκτάσεως 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 2400,00€ (8€/τμ χ

300τμ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

 1. Παραλία Σαρπιόσκαλας χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448,00€
 2. Παραλία Εβγάτη χώρο εκτάσεως 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 3.200,00€ (6,4 Χ 500τμ)
 3. Παραλία Εβγάτη χώρο εκτάσεως 50τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 056,00€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

 1. Παραλία Γομάτι χώρο εκτάσεως 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 1200€ (4€/τμ χ 300τμ)
 2. Παραλία Γομάτι χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448,00€
 3. Παραλία Μπουρνιά, δύο σημεία, χώρο εκτάσεως 150τμ έκαστο, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 780,00€ (5,20€/τμ χ 150τμ)
 4. Παραλία Μπουρνιά, δύο σημεία, χώρο εκτάσεως 15τμ έκαστο για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 462,40€
 5. Παραλία Μπουρνιά, χώρο εκτάσεως 300τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 1.648,00€
 6. Παραλία Άγιος Ερμόλαος, χώρος εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 800,00€ (4€/τμ χ 200τμ)
 7. Παραλία Άγιος Ερμόλαος, χώρος εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448,00€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

 1. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι χώρο εκτάσεως 350τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης  240,00€ (6,4€/τμ χ 350τμ)
 2. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι, χώρο εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 876,80€
 3. Παραλία Κέρους: τέσσερις (4) θέσεις για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως παρακάτω:

α. μία θέση 200τμ με τιμή εκκίνησης 1.232,00€ -ΘΕΣΗ 2

β. μία θέση 350τμ με τιμή εκκίνησης 1.856,00€ -ΘΕΣΗ 3

γ. μία θέση 200τμ με τιμή εκκίνησης 1.232,00€ -ΘΕΣΗ 5

δ. μία θέση 500τμ με τιμή εκκίνησης 2.480,00€ -ΘΕΣΗ 4

 1. Παραλία Κέρους: δύο (2) θέσεις 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.040,00€ (5,20€/τμ χ 200τμ) – ΘΕΣΕΙΣ 1-2
 2. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 100τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 520,00€ (5,20€/τμ χ 100τμ) –ΘΕΣΗ 3
 3. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 100τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 520,00€ (5,20€/τμ χ 100τμ)- ΘΕΣΗ 4
 4. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 150τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 780,00€ (5,20€/τμ χ 150τμ) –ΘΕΣΗ 6
 5. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.560,00€ (5,20€/τμ χ 300τμ)- ΘΕΣΗ 5
 6. Παραλία Κέρους: επτά (7) θέσεις 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 462,40€
 7. Παραλία Σαράβαρι, χώρος εκτάσεως 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 560,00€ -ΘΕΣΗ 1
 8. Παραλία Σαράβαρι, χώρος εκτάσεως 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 560,00€ -ΘΕΣΗ 2
 9. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς, δύο (2) θέσεις, χώρο εκτάσεως 200τμ εκάστη, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 800,00€ (4€/τμ χ 200τμ) –ΘΕΣΕΙΣ1-2
 10. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς, δύο (2) θέσεις, χώρο εκτάσεως 15τμ εκάστη, για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448,00€ -ΘΕΣΕΙΣ 1-2
 11. Παραλία Ζεματάς, κοινότητας Παναγιάς, μία (1) θέση 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 560,00€
 12. Παραλία Άγιος Στέφανος, Κοινότητας Πλάκας, χώρος εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 800,00€ (4€/τμ χ 200τμ)
 13. Παραλία Άγιος Στέφανος, Κοινότητας Πλάκας, χώρος εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448,00€
 14. Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι), χώρος εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμής εκκίνησης 800,00€ (4€/τμ χ 200τμ)
 15. Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι), χώρος εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448,00€
 16. Παραλία Λύχνων, χώρος εκτάσεως 250τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 1.200,00€
 17. Παραλία Λύχνων, χώρος εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448,00€
 18. Παραλία Αγίας Τριάδας Κοινότητας Καμινίων, χώρο εκτάσεως 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.040,00€
 19. Παραλία Αγίας Τριάδας Κοινότητας Καμινίων, χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 448,00€
 20. Παραλία Αγίας Τριάδας Κοινότητας Καμινίων, χώρο εκτάσεως 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 800,00€ (4 €/τμ χ 200τμ)
 21. Παραλία Αμμοληψία, χώρος εκτάσεως 80τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 656,00€
 22. Παραλία Αγία Μαρίνα Κοινότητας Φυσίνης, χώρο εκτάσεως 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.040,00€

 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πλατεία Υψιπύλης (πλατεία Ο.Τ.Ε.),  Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 6 Ιουλίου του 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 12:00. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13 Ιουλίου του 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 10:00.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2022 .

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. (άρθρο 10 της διακήρυξης). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να κατατεθούν και στο ταμείο του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr  και στο τηλέφωνο 2254350031.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μαρινάκης

Add Your Comment

Ακούστε δυνατά τον καλύτερο και πιο αυθεντικό σταθμό της Λήμνου μέσα από την σελίδα μας και τοπικά στους 96,7 στα FM Stereo..

ΤηΛ:  +302254022630

 

: +306970526366

Ράδιο Melody 96,7.:| Λήμνος |:.Ο σταθμός της καρδιάς μας
Πολλές πλατφόρμες & δυνατότητες ακρόασης
../*\..

Μπορείτε να ακούσετε μέσα από την σελίδα αυτή ή να επιλέξετε το πρόγραμμα της επιλογής σας.

Winamp Windows Media Player Real Player   Quick Time Player  Live24  e-Radio TuneIn
Κατεβάστε την εφαρμογή μας δωρεάν:
../*\..
Download on the AppStore Download on GooglePlay

Radio Melody Limnos © 2023. All rights reserved. Powered & Supported by TSWD

Radio Melody Limnos © 2023. All rights reserved. Powered & Supported by TSWD