Προμήθεια σκαφών κωπηλασίας, κάνοε-καγιάκ από τον ΝΟΛ

Ο Ναυτικός Όμιλος Λήμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια σκαφών κωπηλασίας, κάνοε-καγιάκ από τον Ναυτικό Όμιλο Λήμνου» με συνολικό προϋπολογισμό εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (199.277,74).

Προσκαλεί της ενδιαφερόμενους

Να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών

  • Α1 Σκάφη παράκτιας κωπηλασίας-μονό σκιφ 1χ τεμάχια δύο (2)
  • Α2 Σκάφη παράκτιας κωπηλασίας-διπλό σκιφ 2χ τεμάχια δύο (2)
  • Α3 Μεγάλα κουπιά κωπηλασίας ζεύγη οκτώ (4)
  • Α4 Καγιάκ 1 ΚF μονό αγωνιστικό τεμάχια δύο (2)
  • Α5 Καγιάκ 2ΚF διπλό αγωνιστικό τεμάχια δύο (2)
  • Α6 Καγιάκ 4ΚF τετραπλό αγωνιστικό τεμάχια ένα (1)

Κριτήρια επιλογής: η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά

Ο προσφέρων μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του συνολικά ή για κάθε μία από της ανωτέρω κατηγορίες δαπανών ξεχωριστά.

  • Για τις κατηγορίες δαπανών Α1 Α2 και Α3 ως χρονοδιάγραμμα παράδοσης ορίζεται το τέλος Αυγούστου 2020.
  • Για τις κατηγορίες δαπανών Α4,Α5 και Α6 ως χρονοδιάγραμμα παράδοσης ορίζεται το τέλος Νοεμβρίου 2020.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, μέχρι δηλαδή την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020  και ώρα 14.00 εγγράφως είτε ιδιοχείρως στην έδρα του Ναυτικού Ομίλου Λήμνου στη Μύρινα, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση nolimnos@gmail.com.

. Για τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου.

Το Δ.Σ του Ναυτικού Ομίλου Λήμνου

Add Your Comment

Ακούστε δυνατά τον καλύτερο και πιο αυθεντικό σταθμό της Λήμνου μέσα από την σελίδα μας και τοπικά στους 96,7 στα FM Stereo..

ΤηΛ:  +302254022630

 

: +306970526366

Ράδιο Melody 96,7.:| Λήμνος |:.Ο σταθμός της καρδιάς μας
Πολλές πλατφόρμες & δυνατότητες ακρόασης
../*\..

Μπορείτε να ακούσετε μέσα από την σελίδα αυτή ή να επιλέξετε το πρόγραμμα της επιλογής σας.

Winamp Windows Media Player Real Player   Quick Time Player  Live24  e-Radio TuneIn
Κατεβάστε την εφαρμογή μας δωρεάν:
../*\..
Download on the AppStore Download on GooglePlay

Radio Melody Limnos © 2024. All rights reserved. Powered & Supported by TSWD

Radio Melody Limnos © 2024. All rights reserved. Powered & Supported by TSWD